BIC Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle Flattach


Navn:
BIC:
By:
Postkode:
Land:
Søk også på bankfilialer

BIC / SWIFTNavn på bankBy Land
1.RZKTAT2K412Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle FlattachFlattachØsterrike

BIC Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle Flattach (Østerrike) (SWIFT-kode)

Sorteringskoden til Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle Flattach i Flattach er 39412 og brukes til å identifisere banken. Sorteringskoden brukes ikke separat lenger i dag. I de fleste land er det en del av IBAN, som er det du må spesifisere i dag når du blir bedt om kontonummer. Og for internasjonale overføringer brukes alltid BIC (= SWIFT-kode) i stedet for sorteringskoden.

BIC for Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle Flattach i Flattach er RZKTAT2K412. Forkortelsen BIC står for 'Business Identifier Code' (tidligere 'Bank Identifier Code'). Dette er en internasjonalt standardkode for identifisering av avdelingskontorer i betalingstransaksjoner. Den brukes av kredittinstitusjoner, meglere og lignende selskaper over hele verden, og identifiserer hver partner som direkte eller indirekte deltar i betalingstransaksjoner. I betalingstransaksjoner brukes BIC / SWIFT-BIC i kombinasjon med et IBAN (= Internasjonalt bankkontonummer), der BIC identifiserer banken og IBAN identifiserer den aktuelle kontoen.

IBAN består av følgende komponenter:

  1. Landskoden, to tegn.
  2. Det tosifrede kontrollsifret. Det er mellom 02 og 98. Ved bruk av dette kontrollnummeret, gjenkjennes alltid et enkelt, galt tegn, individuelle transponerte sifre blir nesten alltid gjenkjent, og selv med flere feil er gjenkjennelsesgraden fortsatt høy.
  3. En rad med tegn som identifiserer den faktiske kontoen. I de fleste land er dette rent numerisk. Dette er også kjent som BBAN (= Basic Bank Account Number). I de fleste land er dette bankkoden og kontonummeret.

For det fiktive kontonummeret 604927701 og bankkoden 39412, blir dette en IBAN som ligner denne: AT99 3941 2604 9277 01. For å forbedre lesbarheten til IBAN blir den vanligvis delt inn i blokker med fire tegn hver. IBAN kan være opptil 34 tegn lang, men er kortere i de fleste land.

Som du ser, inneholder en IBAN i seg selv allerede en kode som identifiserer den aktuelle banken på en unik måte. For eksempel, for Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle Flattach, er dette 39412. Derfor er BIC, i vårt eksempel RZKTAT2K412, ikke nødvendig for overføringer i Europa. IBAN alene er nok i dette tilfellet. Ytterligere detaljer om en BIC- eller SWIFT-kode er bare nødvendige for overføringer der en av bankene som er involvert i transaksjonen har hovedkontor utenfor Europa, og som kjøres via SWIFT-systemet.

BIC inneholder også en landskode. I motsetning til IBAN står dette ikke først i BIC, men er i stedet på plass 5 og 6. For eksempel for BIC RZKTAT2K412 er dette AT. I noen få tilfeller kan landskoden fra IBAN avvike fra landskoden til den tilknyttede BIC fordi det brukes forskjellige standarder.

En BIC er enten 8 eller 11 tegn og inneholder ikke sitt eget kontrollsiffer. I motsetning til IBAN, kan en BIC, bortsett fra lengden, bare kontrolleres ved å se om den er oppført i BIC-katalogen som regelmessig blir oppdatert av SWIFT. Når det gjelder IBAN, er det derimot mulig å bruke en matematisk prosedyre for å sjekke om dette er formelt riktig, ved å bruke det oppførte kontrolltallet. Bare formelt korrekte IBAN-er kan eksistere. Spørsmålet om en spesifikk IBAN faktisk eksisterer, kan imidlertid bare besvares av den gjeldende banken. Forfalskede eller ikke lenger eksisterende IBAN-er kan ikke gjenkjennes av kontrolltallet.

Hovedkvarteret er Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle Flattach i Flattach. På sin side er Flattach i Østerrike. Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen Bankstelle Flattach kan kontaktes på telefon på 04785/315.


Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten av informasjonen.

Dato for data: 06/2024